ادامه تاریخچه کومباجا

درخواست حذف این مطلب
پیش از میلاد ، کامبوجا در چین ( منچوری ) مورد مصرف داشته است و سپس توسط بازرگانان به روسیه و کشورهای اروپای شرقی انتقال و در آنجا عمومیت پیدا کرد . بر اساس مدارک موجود ، نام این قارچ از نام یک پزشک کره ای به نام کومبو گرفته شده است . این پزشک در حدود 415 میلادی با استفاده از نوشایه ای که با کمک این قارچ به وجود آمده بود ، امپراطور ژاپن ( اینکو ) را درمان کرد . آن زمان این نوشیدنی به عنوان دارویی معجزه گر مورد توجه قرار گرفته بود و به آن لقب داروی عمر ابدی داده بودند . قبل از جنگ جهانی دوم استفاده از آن رواج پیدا کرده بود ولی در زمان جنگ به دلیل کمبود چای و شکر ( محیط کشت کامبوجا ) از رواج افتاد . افراد دارای سن بالای 100 سال در کشور های مصرف کننده کامبوجا ، عمر سراسر سلامتی خود را مدیون این قارچ می دانند . امروزه این قارچ در اروپا و بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و حتی در انجمن استفاده کنندگان از این قارچ تاسیس شده است . این قارچ از روسیه به کشور ما ایران نیز راه پیدا کرده و چند سالی است در بعضی از نقاط از آن استفاده می کنند .